REKLAMEKALENDERE

Alle typer reklamekalendere kan udformes efter netop Deres ønske.
Vore produkter kan udføres i et utal af farver og der er mange
muligheder for at få Deres virksomheds reklamebudskab synliggjort.
F.eks:

  Eget logo og navn på omslaget.

  Specialsider med annoncer indsat i kalenderen
eller som særlig håndbog.

  Telefontavle med eget tryk.

  Fodnotetryk på alle kalendersider.

Se eksempler på reklamekalendere her.
For mere information, kontakt os på telefon 86 42 34 66 eller mail.